Franšízingová smlouva

Franšízingová smlouva není v českém právním řádu pevně zakotvena. Jedná se tedy o tzv. inominátní smlouvou, neboť v principu obsahuje prvky mnoha jiných typových smluv. Tuto smouvu lze velice zjednodušeně popsat jako vztah mezi poskytovatelem franšízy, který má určité know-how, obchodní jméno a promyšlený podnikatelský záměr a franšízantem (tj. příjemcem franšízy), který má zájem využít tyto hodnoty ke svému vlastnímu podnikání za určitý poplatek.

Franšízingové smlouvy jsou velice komplexními smluvními ujednáními, které kromě samotných ustanovení o způsobu nákupu a prodeje určitých produktů, či služeb obsahují i úpravu ochrany know-how, ochranných známek, vzhledu provozoven franšízanta, či označení produktů, povinnosti ve vztahu ke konkurenci, systém marketingové podpory, školení franšízantů za účelem zajištění maximální homogenity sítě apod.

Naše advokátní kancelář má díky dlouhodobé spolupráci s některými z předních českých poskytovatelů franšíz rozsáhlé zkušenosti v oblasti franšízingových smluv.

Nabízíme

Příprava franšízingové smlouvy.

Zastupování poskytovatele franšízy či franšízanta v rámci jednání o franšízingové smlovuě.

Zastupování v případných sporech z franšízingové smlouvy.


Kontaktujte nás

Spojte se s námi a společně Vaši situaci dovedeme do úspěšného konce.

e-mail:info@barthelemy.cz tel:+420 220 580 003