Přeměny obchodních společností a družstev

Přeměnami se rozumí:

  • fúze obchodní společnosti nebo družstva
  • rozdělení obchodní společnosti nebo družstva
  • převod jmění na společníka
  • změna právní formy
  • přeshraniční přemístění sídla

Přeměny se dělí na vnitrostátní přeměny, ve kterých jsou zúčastněnými nebo nástupnickými osobami pouze české obchodní korporace anebo české fyzické osoby, a přeshraniční přeměny, ve kterých je přítomen přeshraniční prvek (zúčastněnými nebo nástupnickými osobami jsou i zahraniční korporace anebo zahraniční fyzické osoby).

Realizace přeměny je organizačně, časově a finančně náročný proces. V rámci realizace přeměny klademe velký důraz na úzkou spolupráci klienta, advokáta a daňového poradce.

Některé přeměny pak nemohou nabýt účinnosti, pokud s nimi nevysloví souhlas příslušný správní orgán (např. ÚOHS, ČNB apod.). V případě potřeby proto zajišťujeme pro naše klienty též zastoupení před příslušnými orgány, zejména před Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže.

Kontaktujte nás

Spojte se s námi a společně Vaši situaci dovedeme do úspěšného konce.

e-mail:info@barthelemy.cz tel:+420 220 580 003