Úpravy vnitřních poměrů společností

Pro naše klienty zajišťujeme provádění změn a úprav vnitřních poměrů společností. 

Tyto služby zahrnují především úpravy a aktualizace zakladatelských dokumentů společností, převody účasti ve společnostech (převody podílů a akcií), převod obchodního závodu, přeměny společností (fúze, rozdělení, převod jmění na společníka, změna právní formy), úpravy výše základního kapitálu (zvýšení, snížení základního kapitálu), nebo příplatky mimo základní kapitál společnosti.

Kontaktujte nás

Spojte se s námi a společně Vaši situaci dovedeme do úspěšného konce.

e-mail:info@barthelemy.cz tel:+420 220 580 003