Nájemní a podnájemní smlouvy

Nabízíme přípravu nájemních i podnájemních smluv dle konkrétních potřeb každého klienta. Jedná se o všechny druhy smluv, zejména:

  • Nájemní smlouvy na pozemek
  • Nájemní smlouvy na dům
  • Nájemní smlouvy na byt
  • Nájemní smlouvy na nebytový prostor


Smluvní strany se mohou dohodnout, že některá ustanovení občanského zákoníku nebudou na jejich smluvní vztah aplikovaná. Úprava práv a povinností ve smlouvě je tak pro smluvní strany zásadní. Klademe velký důraz na to, aby smlouva jednoznačně a dostatečně chránila naše klienty.

Kontaktujte nás

Spojte se s námi a společně Vaši situaci dovedeme do úspěšného konce.

e-mail:info@barthelemy.cz tel:+420 220 580 003