Spory z nájemních vztahů

Naše klienty zastupujeme při všech sporech z nájemních vztahů. Dle našich zkušeností se jedná nejčastěji o následující předměty sporů:

  • Platnost nájemní smlouvy
  • Vymáhání dlužných částek z nájemného
  • Spory o vyúčtování služeb
  • Otázky platnosti ukončení smluvního vztahu některou ze stran
  • Změna okolností, za kterých byla smlouva uzavřena
  • Stav pronajatých prostor na začátku a na konci trvání nájemního vztahu

Kontaktujte nás

Spojte se s námi a společně Vaši situaci dovedeme do úspěšného konce.

e-mail:info@barthelemy.cz tel:+420 220 580 003