Hospodářská soutěž

Našim klientům poskytujeme poradenství v oblasti hospodářské soutěže, a to:

  • jak v otázkách ochrany hospodářské soutěže (posuzujeme, zda jednání neporušuje předpisy na ochranu soutěže, zastupujeme v řízeních před ÚOHS či v souvislosti s veřejnými zakázkami atd.),
  • tak v otázkách nekalé soutěže (např. posuzujeme, zda jednání nevykazuje znaky nekalé soutěže, zastupujeme v záležitostech týkajících se ochrany před nekalosoutěžním jednáním konkurenta atd.).