GDPR Compliance

Cílem GDPR compliance je zajistit, aby k osobním údajům měly přístup pouze oprávněné osoby a aby správce osobních údajů byl schopen plnit všechny své povinnosti vyplývající z GDPR i souvisejících zákonů a zejména umožnit subjektům osobních údajů uplatnit jejich práva jako například:

  • právo na přístup
  • právo na opravu
  • právo na omezení zpracování
  • právo na přenositelnost osobních údajů
  • právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů

Nabízíme asistenci při nastavení interních firemních procesů za účelem maximální transparentnosti a efektivity při zpracování osobních údajů, včetně přípravy všech relevantních dokumentů. Současně jsme k dispozici pro konzultaci veškerých dílčích aspektů, či jednotlivých způsobů zpracování osobních údajů, nebo v rámci elektronizace zpracování osobních údajů.

Kontaktujte nás

Spojte se s námi a společně Vaši situaci dovedeme do úspěšného konce.

e-mail:info@barthelemy.cz tel:+420 220 580 003