Zastupování před Úřadem pro ochranu osobních údajů

V případě, kdy dojde k bezpečnostnímu incidentu nebo ke stížnosti ze strany subjektu osobních údajů, Úřad pro ochranu osobních údajů zahájí řízení s cílem zjistit, zda správce osobních údajů porušil některé své povinnosti, eventuálně zda bylo možné se danému porušení vyhnout. 

Při rozhodování o sankci pak Úřad mimo jiné hodnotí, jakým způsobem správce osobních údajů spolupracoval v rámci předmětného řízení, či jaké důkazy a argumenty na svoji obranu učinil. Řádné zastupování v řízení před Úřadem pro ochranu osobních údajů je tedy zárukou minimalizace případného postihu.

Kontaktujte nás

Spojte se s námi a společně Vaši situaci dovedeme do úspěšného konce.

e-mail:info@barthelemy.cz tel:+420 220 580 003