Bezpečnost a ochrana zdraví při práci (BOZP)

Zákoník práce vyjmenovává práva a povinnosti zaměstnanců i zaměstnavatelů v oblasti BOZP. Přesto však naplnění zákonných požadavků vyžaduje odborný vhled, jelikož mnohá ustanovení mohou působit praktické nejasnosti. Přitom je to právě oblast BOZP, která bývá státními orgány často kontrolována, v rámci čehož může docházet i k ukládání vysokých pokut. Proto poskytujeme služby související jak s přípravou všech potřebných dokumentů, tak operativní pomoc při nenadálé situaci.