Skončení pracovního poměru

Běžnou součástí naší práce je příprava různých forem ukončení pracovního poměru. V praxi samozřejmě dochází i k situacím, kdy ukončení pracovního poměru není jednou či druhou stranou kladně přijato. Právě proto je třeba v této oblasti postupovat pečlivě a zkušeně, tak aby bylo možné se vyhnout možným negativním důsledkům vadného postupu. Řádná formulace výpovědních důvodů či důvodů okamžitého zrušení pracovního poměru ze strany zaměstnavatele je nezbytná stejně jako postupy předcházející skončení pracovního poměru. S tím vším se dnes a denně setkáváme.