Pracovněprávní smlouvy a dokumenty

Při přípravě pracovních a manažerských smluv klademe důraz na individuální přístup dle potřeb klienta. Umíme vyhovět specifickým potřebám zaměstnavatelů a vhodně nastavit pracovní smlouvy s přihlédnutím k jejich činnosti. Stejně tak máme bohaté zkušenosti se sjednáváním konkurenčních doložek, smluv o mlčenlivosti i kolektivních smluv. Tyto jsou často mimo pozornost zaměstnavatelů, avšak jejich význam může být zcela zásadní pro finanční stránku každé společnosti.

Vzhledem k provozním potřebám společností je často třeba upravit i vnitřní řád pracoviště. Tak se děje prostřednictvím široké škály směrnic a dalších vnitřních předpisů. I přípravu těchto dokumentů našim klientům poskytujeme. Zajišťujeme tak soulad těchto vnitřních předpisů se zákonem, avšak současně slyšíme, jaké konkrétní cíle si zaměstnavatel od vnitřního předpisu slibuje.