Úprava styku rodiče s dítětem a výživné

Nezletilé děti bývají bohužel velice často při rozvodech více předmětem řízení než účastníky, neboť někteří rodiče v těchto konfliktních a emočně náročných situací zapomínají myslet na nejlepší zájem svých dětí. Tímto zájmem většinou bývá možnost zůstat v kontaktu s oběma rodiči a současně zachování shodné životní úrovně dětí jako před rozvodem.

Při zastupování našich klientů ve sporech o péči, úpravu styků či výživné se snažíme uplatňovat principy tzv. Cochemského modelu. Jeho cílem je co nejrychlejší vyřešení sporu, aby se konflikt mezi rodiči dále neprohluboval, spolupráce se všemi zainteresovanými subjekty (OSPOD, soud, druhá strana) a zejména maximální zmírnění dopadů rozvodu na nezletilé děti.

Kontaktujte nás

Spojte se s námi a společně Vaši situaci dovedeme do úspěšného konce.

e-mail:info@barthelemy.cz tel:+420 220 580 003