Vypořádání společného jmění manželů

Občanský zákoník obecně upravuje tři možné způsoby vypořádání společného jmění manželů (SJM).

Prvním a nejžádanějším způsobem je vypořádání společného jmění dohodou. V rámci této dohody (kterou následně schvaluje soud) manželé vypořádají veškerý majetek náležející do společného jmění, tj. jak aktiva (věci movité i nemovité) tak pasiva (půjčky, hypotéky apod.). Přestože dohoda většinou připadá v úvahu v případě manželství, která se nerozvádějí konfliktně, je vhodné doporučit odbornou právní pomoc. Pokud totiž není dohoda sepsána správně, může se stát, že manželé zapomenou některý majetek vypořádat, což v budoucnu může způsobit nemalé potíže.

Není-li možné dosáhnout dohody o vypořádání společného jmění manželů, je každý z manželů oprávněn podat k soudu žalobu na vypořádání společného jmění. V rámci tohoto řízení soud zjišťuje nejen skutečný stav majetku, ale i příčiny rozpadu manželství, které mohou mít vliv na výsledek řízení.

Nedojde-li k uzavření dohody o vypořádání společného jmění manželů ani k podání žaloby na vypořádání společného jmění manželů do tří let od zániku společného jmění manželů, uplatní se tzv. nevyvratitelné domněnky vypořádání společného jmění manželů dle občanského zákoníku. Dojde tedy k vypořádání dle obecných pravidel občanského zákoníku.

Kontaktujte nás

Spojte se s námi a společně Vaši situaci dovedeme do úspěšného konce.

e-mail:info@barthelemy.cz tel:+420 220 580 003