Právní poradenství v oblasti smluvních závazků a smluvní odpovědnosti

Zajišťujeme právní poradenství a analýzu smluv za účelem jejich posouzení a výkladu s ohledem na platný zákon.

Připravujeme memoranda a analýzy, více či méně rozsáhlé, týkající se různorodých otázek souvisejících s danou smlouvou. Klientům poskytujeme doporučení s ohledem na jejich konkrétní situaci. V případě porušení smlouvy druhou stranou, zajišťujeme přípravu a odeslání výzev k plnění či předžalobních výzev. Klienty zastupujeme při jednání s druhou stranou i ve sporech vzniklých ze smluvních vztahů.

Nabízíme

Posouzení a analýza smlouvy.

Konzultace v oblasti smluvních závazků a smluvní odpovědnosti.

Zajištění právního zastoupení při vymáhání smluvního plnění.

Zastoupení před soudy.


Kontaktujte nás

Spojte se s námi a společně Vaši situaci dovedeme do úspěšného konce.

e-mail:info@barthelemy.cz tel:+420 220 580 003