Vymáhání pohledávek

Neplní-li dlužník svůj dluh a ani jinak nespolupracuje s věřitelem, bývá často nezbytné přistoupit k vymáhání pohledávky. Tato činnost spočívá především v posouzení vymahatelnosti pohledávky (kvality podkladů, oprávněnosti, promlčení atd.), v komunikaci s dlužníkem, v podání předžalobní výzvy a v zastupování v soudním či jiném řízení za účelem získání exekučního titulu.

Kontaktujte nás

Spojte se s námi a společně Vaši situaci dovedeme do úspěšného konce.

e-mail:info@barthelemy.cz tel:+420 220 580 003