Vymáhání pohledávek v přeshraničním kontextu

Vymáhání pohledávek v rámci Evropské Unie (EU) bylo velmi zjednodušeno přímo aplikovatelným Nařízením EU č. 1215/2012, které od 10. ledna 2015 zavádí princip přímé uznatelnosti rozsudku, vydaného v jednom členském státě EU, v ostatních členských státech, a to bez nutnosti dalších procedur.

Navrhovatel musí jednoduše získat osvědčení vydané soudem, který vydal rozsudek, jež má být vymáhán. Takové osvědčení potvrzuje především skutečnost, že je rozsudek vykonatelný ve státě, ve kterém byl vydán. Osvědčení odpovídá formuláři, který je přílohou výše uvedeného Nařízení.

Poté se navrhovatel obrátí na soudního exekutora, kterému poskytne kopii rozsudku, který musí splňovat podmínky nezbytné k prokázání jeho pravosti, a osvědčení potvrzující vykonatelnost rozsudku.

Nabízíme

Zajištění zastoupení před francouzskými soudy za účelem získání osvědčení nezbytného k výkonu rozsudku v ČR.

Provedení všech před-exekučních úkonů, které ukládá český zákon.

Zajištění exekuce ve spolupráci s českým exekutorem.

Veškeré související překlady do francouzského nebo českého jazyka.


Praktické tipy

  • I když to Nařízení nevyžaduje, je v praxi vhodné poskytnout exekutorovi i překlady rozsudku a osvědčení do úředního jazyka místa výkonu.

  • Aby bylo možné exekuci provést, osvědčení i rozsudek musí být doručeny dlužníkovi.


Kontaktujte nás

Spojte se s námi a společně Vaši situaci dovedeme do úspěšného konce.

e-mail:info@barthelemy.cz tel:+420 220 580 003