Jan KLETENSKÝ Partner

Fotografie Jan KLETENSKÝ
e-mail:
  • Občanské právo
  • Obchodní a korporátní právo
  • Autorské právo
  • Spory
  • Rodinné právo
  • Ochrana osobních údajů
  • Franšízy

Jan Kletenský (1990) absolvoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze v roce 2015. V roce 2022 získal postgraduální profesní titul LL.M. v oblasti ochrany osobních údajů a práva duševního vlastnictví. V průběhu svých studií a následně v rámci své praxe působil ve významné pražské advokátní kanceláři pod vedením Elišky BARTHELEMY. Zaměřuje se na občanské právo, obchodní a korporátní právo, rodinné právo a manželské majetkové právo a dále na ochranu osobních údajů. Věnuje se dále i právu autorskému a právu mediálnímu.

Působí též ve známém divadelním souboru Cirk La Putyka jako interpret a spoluautor hudebních doprovodů k divadelním inscenacím.