Aktuálně

Návrh zákona o tzv. hromadných žalobách

Zákon o hromadném řízení by měl český právní řád obohatit o nový právní institut, jež se obecně nazývá hromadnou žalobou. Přestože jsou hromadné žaloby typické pro angloamerické právní systémy, díky jejich nesporným výhodám bylo pouhou otázkou času, než se začnou objevovat i v kontinentálních právních systémech.
Přečíst článek

Plánované změny v pracovním právu

V následujících týdnech by mělo dojít k přijetí rozsáhlé novely zákoníku práce, která by měla být účinná od 1. ledna 2024. Přestože je stále možné, že se představená právní úprava ještě změní, s největší pravděpodobností půjde jen o dílčí detaily. Hlavním účelem této novely je totiž transpozice dvou směrnic Evropské unie. Jinými slovy, stát je povinen právní úpravu obsaženou ve směrnicích zapracovat do českého právního řádu.
Přečíst článek

O nás

Advokátní kancelář BARTHELEMY & PARTNERS založená v roce 2018 poskytuje právní služby domácí i zahraniční klientele. 

Členové BARTHELEMY & PARTNERS studovali na prestižních francouzských univerzitách, což nám dovoluje specializovat se zejména na frankofonní firemní a soukromou klientelu. Díky zápisu u Pařížské i České advokátní komory však BARTHELEMY & PARTNERS poskytuje právní služby také české klientele při řešení právních záležitostí ve Francii. 

Svým klientům poskytujeme komplexní servis při řešení všech právních záležitostí s citem pro frankofonii a francouzskou kulturu, přesahující pouhou znalost jazyka. K této dvojí odbornosti, právní a kulturní, se přidává též jednoduchost v komunikaci a flexibilita. 

Členové BARTHELEMY & PARTNERS komunikují celkově v 7 jazycích, konkrétně v jazyce českém, francouzském, anglickém, italském, španělském, ruském a ukrajinském.

Služby

Služby podrobněji →