Aktuálně

Platné a účinné změny v pracovním právu

O plánovaných změnách v pracovním právu jsme psali už v červnu letošního roku, avšak v průběhu legislativního procesu došlo k několika důležitým úpravám, které se týkají nejen obsahu, ale i účinnosti novely zákona. Poslanecká sněmovna totiž setrvala na svém původním návrhu, což znamená, že nedojde k předpokládanému odložení účinnosti novely na 1. 1. 2024. Většina významných změn je tedy účinná už od 1. 10. 2023.
Přečíst článek

Návrh zákona o tzv. hromadných žalobách

Zákon o hromadném řízení by měl český právní řád obohatit o nový právní institut, jež se obecně nazývá hromadnou žalobou. Přestože jsou hromadné žaloby typické pro angloamerické právní systémy, díky jejich nesporným výhodám bylo pouhou otázkou času, než se začnou objevovat i v kontinentálních právních systémech.
Přečíst článek

O nás

Advokátní kancelář BARTHELEMY & PARTNERS založená v roce 2018 poskytuje právní služby domácí i zahraniční klientele. 

Členové BARTHELEMY & PARTNERS studovali na prestižních francouzských univerzitách, což nám dovoluje specializovat se zejména na frankofonní firemní a soukromou klientelu. Díky zápisu u Pařížské i České advokátní komory však BARTHELEMY & PARTNERS poskytuje právní služby také české klientele při řešení právních záležitostí ve Francii. 

Svým klientům poskytujeme komplexní servis při řešení všech právních záležitostí s citem pro frankofonii a francouzskou kulturu, přesahující pouhou znalost jazyka. K této dvojí odbornosti, právní a kulturní, se přidává též jednoduchost v komunikaci a flexibilita. 

Členové BARTHELEMY & PARTNERS komunikují celkově v 7 jazycích, konkrétně v jazyce českém, francouzském, anglickém, italském, španělském, ruském a ukrajinském.

Služby

Služby podrobněji →