Pracovní právo

Platné a účinné změny v pracovním právu

O plánovaných změnách v pracovním právu jsme psali už v červnu letošního roku, avšak v průběhu legislativního procesu došlo k několika důležitým úpravám, které se týkají nejen obsahu, ale i účinnosti novely zákona. Poslanecká sněmovna totiž setrvala na svém původním návrhu, což znamená, že nedojde k předpokládanému odložení účinnosti novely na 1. 1. 2024. Většina významných změn je tedy účinná už od 1. 10. 2023.
Přečíst článek

Plánované změny v pracovním právu

V následujících týdnech by mělo dojít k přijetí rozsáhlé novely zákoníku práce, která by měla být účinná od 1. ledna 2024. Přestože je stále možné, že se představená právní úprava ještě změní, s největší pravděpodobností půjde jen o dílčí detaily. Hlavním účelem této novely je totiž transpozice dvou směrnic Evropské unie. Jinými slovy, stát je povinen právní úpravu obsaženou ve směrnicích zapracovat do českého právního řádu.
Přečíst článek

Průběžné změny cestovních náhrad v letošním roce

Po dlouhou dobu jsme mohli být zvyklí, že se sazby cestovních náhrad vyhlašují pravidelně s účinností k 1. lednu, bez ohledu na to, zda došlo ke změně sazeb či nikoliv. Tyto sazby potom zpravidla zůstávaly v celém kalendářním roce neměnné. V posledních dvou letech se ale situace změnila a k dnešnímu dni došlo již ke dvěma změnám sazeb cestovních náhrad pro rok 2022.
Přečíst článek