Aktuální změny v oblasti sociálního zabezpečení (otcovská, odměňování pěstounů)

Součástí mnohých změn v oblasti sociálního zabezpečení, ke kterým došlo s účinností od 1. 1. 2022, jsou především úpravy délky tzv. otcovské a odměňování pěstounů. Česká republika se po letech, kdy byla terčem kritiky, konečně odhodlala k naplnění obsahu směrnice EU o slaďování rodinného a pracovního života, a prodloužila čerpání dávky otcovské poporodní péče (otcovské) na 14 dní z předchozích 7 dní. Nárok na tuto dávku mají všichni otcové zapsaní v rodném listě dítěte, bez ohledu na existenci manželství, jsou-li účastni nemocenského pojištění. V případě zaměstnanců jde tedy o existenci pracovního poměru, u OSVČ je nutnou podmínkou podání dobrovolné přihlášky k nemocenskému pojištění. Dávku mohou otcové čerpat v období šesti týdnů od narození dítěte.


Důležitou změnou v oblasti pěstounské péče je potom oddělení úpravy odměňování pro zprostředkované (tedy „profesionální) a nezprostředkované pěstouny, kterými jsou osoby z řad rodiny. Zatímco doposud byly odměny pro obě skupiny pěstounů řešeny shodně, a to tzv. odměnou pro pěstouny, nyní se zavádí tzv. příspěvek při pěstounské péči pro nezprostředkované pěstouny. Tito pěstouni (prarodiče atd.) si však s novým příspěvkem při pěstounské péči finančně pohorší, což se setkalo s nelibostí osob, kterých se tyto změny týkají. Naopak odměna zprostředkovaného pěstouna se nově odvíjí od minimální mzdy a v mnohých případech tím dojde k jejímu výraznému zvýšení.