Nemovitosti

Smlouvu o budoucím převodu vlastnického práva k nemovité věci lze dle Nejvyššího soudu uzavřít i ústně

Nový občanský zákoník účinný od roku 2014 výrazně rozšířil počet bezformálních právních jednání. Až na některé zákonné výjimky je na smluvních stranách, zda se rozhodnout uzavřít kupříkladu ústní smlouvu namísto smlouvy písemné. Vzhledem k tomu, že se volba libovolné formy právního jednání vztahuje i na smlouvu o smlouvě budoucí, panuje určitá nejistota ohledně toho, jestli se zásada bezformálnosti právních jednání vztahuje i na situace, kdy zákon pro následnou realizační smlouvu vyžaduje zvláštní formu, v tomto případě písemnou formu pro převod vlastnického práva k nemovitosti.
Přečíst článek