Různé

Základní přehled daňových změn účinných od 1. 1. 2024

S počátkem roku 2024 nastává v daňových předpisech mnoho změn. Přestože se tyto změny nepromítnou do daňových přiznání podávaných za rok 2023, je nepochybně dobré se s nimi seznámit s předstihem a zvážit své možnosti daňové optimalizace v průběhu roku 2024. Cílem tohoto textu je tedy představit některé základní změny, s nimiž se nejpravděpodobněji v roce 2024 můžeme setkat.
Přečíst článek

Plánovaná regulace lobbování v České republice

V současné době v České republice neexistuje žádná zákona úprava lobbování, což v evropském kontextu nepředstavuje žádnou výjimku. Podle posledních dat reguluje na zákonné úrovni lobbování jen zhruba čtvrtina států Evropské unie. Je však nutné upozornit, že v ČR není lobbování ani tzv. seberegulováno např. asociací lobbistů či subjektů zastupujících zájmové skupiny, ani neexistuje etický kodex poslanců, což už zdaleka tak obvyklé není.
Přečíst článek

Důsledky možného zvýšení advokátního tarifu

V posledních měsících se stala nemalým tématem změna vyhlášky Ministerstva spravedlnosti o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (tzv. advokátní tarif). Podle Ministerstva spravedlnosti je cílem této novely upravit odměny advokátů tak, aby výše odměn byla přizpůsobena vývoji inflace, růstu minimální mzdy, průměrné mzdy v podnikatelské sféře, výdajům na odměnu soudců a státních zástupců, ale také odborné náročnosti vykonávaných činností a míře odpovědnosti advokáta.
Přečíst článek

V dohledné době by mělo být možné zažádat Českou advokátní komoru o ustanovení advokáta i v případě, kdy nejde o bezplatnou právní pomoc

Ačkoliv se to může zdát dosti překvapivé, novela zákona o advokacii z roku 2018 ve snaze rozšířit přístup k bezplatné právní pomoci u osob, u nichž to odůvodňují jejich příjmové a majetkové poměry, současně nezamyšleně znemožnila zažádání o ustanovení advokáta Českou advokátní komorou (ČAK) i žadatelům, kteří jsou ochotni za dané právní služby zaplatit.
Přečíst článek

Povinné zřizování datových schránek v roce 2023

V důsledku přijatých legislativních změn v souvislosti s elektronizací postupů orgánů veřejné moci dojde od 1. ledna 2023 k povinnému zřízení datových schránek podnikajícím fyzickým osobám (tzn. živnostníci či OSVČ) a všem právnickým osobám, které jsou zapsané v zákonem stanovené evidenci nebo rejstříku a dosud datovou schránku nemají.
Přečíst článek