Nová „překážka“ podání kasační stížnosti k Nejvyššímu správnímu soudu

Dne 1. 4. 2021 nabyla účinnosti novela soudního řádu správního. Tato na první pohled nenápadná novela významně rozšiřuje pravomoc NSS odmítat kasační stížnosti jako nepřijatelné, a to podle § 104a. Nově totiž, pokud kasační stížnost svým významem podstatně nepřesahuje vlastní zájmy stěžovatele, může být odmítnuta jako nepřijatelná, a NSS se jí tedy vůbec nebude věcně zabývat. 

I doposud měl NSS tuto pravomoc svěřenou, byla však omezená pouze na řízení ve věcech mezinárodní ochrany. S účinností novely však může být jako nepřijatelná vyhodnocena každá kasační stížnost, ve které před krajským soudem rozhodoval samosoudce. S ohledem na nejasnou budoucí judikaturu bude proto vhodné do kasačních stížností z opatrnosti přímo zahrnout argumenty o přesahu vlastních zájmů stěžovatele. Těmi mohou být typicky skutečnosti, že se kasační stížnost dotýká doposud neřešených či odlišně řešených právních otázek. Stejně tak lze přesah vlastních zájmů stěžovatele shledat, pokud krajský soud hrubě pochybil např. z hlediska respektu k ustálené judikatuře. Vždy se však musí jednat o pochybení výrazné intenzity, v opačném případě může být stížnost opět odmítnuta jako nepřijatelná.