Novela autorského zákona

Jednou z nejdůležitějších novel, jež nabyly svou účinnost na počátku letošního roku, je nepochybně novela autorského zákona, která výrazně zlepšuje postavení autorů a zajišťuje lepší ochranu jejich děl v digitálním prostoru. V rámci implementace několika směrnic Evropského parlamentu a Rady tak došlo ke zpřísnění odpovědnosti pro poskytovatele služeb pro sdílení obsahu on-line a pro poskytovatele služeb informačních společností. Novela také obsahuje nové typy zákonných licencí týkajících se především digitálního obsahu. 


Provozovatelé on-line služeb, které slouží ke sdílení obsahu za účelem zisku, budou muset nově vynaložit nejlepší úsilí k získání licence k nahranému a zveřejňovanému dílu. Dalšími povinnostmi provozovatelů jsou potom kupříkladu znemožnění přístupu k dílu či jeho případné odstranění ze svých internetových stránek po odůvodněném oznámení ze strany autora a vynaložení nejlepšího úsilí k zamezení jeho opětovnému nahrání. Vzhledem k tomu, že se jedná o relativně přísné požadavky, menší poskytovatelé jim za splnění určitých podmínek nemusejí dostát. 

 

Velmi diskutovanou změnou jsou také práva vydavatelů tiskových publikací ve vztahu k poskytovatelům služby informační společnosti (např. Google, Facebook). Tito poskytovatelé mají nově povinnost sjednat si s vydavateli tiskových publikací přiměřenou odměnu, pakliže budou pokračovat ve zveřejňování náhledů novinových článků, časopisů apod. Dosavadní právní úprava umožňovala zmíněným poskytovatelům zveřejňovat náhledy děl a umisťovat k nim reklamu, aniž by měli povinnost za zveřejnění autorům poskytovat jakoukoliv odměnu. 


Poslední důležitou změnou je vznik nových typů zákonných licencí (právo užít dílo bez svolení autora a bez zaplacení autorské odměny). V prvé řadě jde o licenci k automatizovaným analýzám textů nebo dat – k tzv. data miningu. Dále jde o licenci pro užití díla nedostupného na trhu, kdy instituce kulturního dědictví (např. knihovna či muzeum mohou za neobchodním účelem rozmnožovat a zpřístupňovat na svých internetových stránkách dílo, jež není dostupné na trhu. Dalšími novými zákonnými licencemi jsou potom licence pro digitální výuku a licence pro pastiš. 

 

Provozovatelé on-line služeb, které slouží ke sdílení obsahu za účelem zisku, budou muset nově vynaložit nejlepší úsilí k získání licence k nahranému a zveřejňovanému dílu. Dalšími povinnostmi provozovatelů jsou potom kupříkladu znemožnění přístupu k dílu či jeho případné odstranění ze svých internetových stránek po odůvodněném oznámení ze strany autora a vynaložení nejlepšího úsilí k zamezení jeho opětovnému nahrání. Vzhledem k tomu, že se jedná o relativně přísné požadavky, menší poskytovatelé jim za splnění určitých podmínek nemusejí dostát. 


Velmi diskutovanou změnou jsou také práva vydavatelů tiskových publikací ve vztahu k poskytovatelům služby informační společnosti (např. Google, Facebook). Tito poskytovatelé mají nově povinnost sjednat si s vydavateli tiskových publikací přiměřenou odměnu, pakliže budou pokračovat ve zveřejňování náhledů novinových článků, časopisů apod. Dosavadní právní úprava umožňovala zmíněným poskytovatelům zveřejňovat náhledy děl a umisťovat k nim reklamu, aniž by měli povinnost za zveřejnění autorům poskytovat jakoukoliv odměnu. 


Poslední důležitou změnou je vznik nových typů zákonných licencí (právo užít dílo bez svolení autora a bez zaplacení autorské odměny). V prvé řadě jde o licenci k automatizovaným analýzám textů nebo dat – k tzv. data miningu. Dále jde o licenci pro užití díla nedostupného na trhu, kdy instituce kulturního dědictví (např. knihovna či muzeum mohou za neobchodním účelem rozmnožovat a zpřístupňovat na svých internetových stránkách dílo, jež není dostupné na trhu. Dalšími novými zákonnými licencemi jsou potom licence pro digitální výuku a licence pro pastiš.