Novinky v oblasti zaměstnávání uprchlíků z Ukrajiny

Poslanecká sněmovna v pátek 11. 3. schválila návrh zákona, který mimo jiné bude umožňovat uprchlíkům z Ukrajiny pracovat již na základě vydání speciálního víza v režimu dočasné ochrany.

Zatímco doposud museli ukrajinští uprchlíci po vyřízení uprchlického víza žádat úřad práce o vydání individuálního povolení k zaměstnání, novela zákona tuto podmínku odstraňuje a ve velkém tak pro uprchlíky otevírá pracovní trh. Cizinec s dočasnou ochranou (tedy uprchlík) se totiž bude pro účely zákona o zaměstnanosti považovat za cizince s povoleným trvalým pobytem, který již žádné speciální povolení k práci nepotřebuje.

Návrh zákona byl schválen poslaneckou sněmovnou a nyní se čeká na jeho projednání senátem a podpis prezidenta. V případě schválení, které je vysoce pravděpodobné, nabude zákona účinnosti dne 31. 3. a od tohoto data se tedy k zaměstnání uprchlíků nebude vyžadovat povolení úřadu práce.