Povinné zřizování datových schránek v roce 2023

V důsledku přijatých legislativních změn v souvislosti s elektronizací postupů orgánů veřejné moci dojde od 1. ledna 2023 k povinnému zřízení datových schránek podnikajícím fyzickým osobám (tzn. živnostníci či OSVČ) a všem právnickým osobám, které jsou zapsané v zákonem stanovené evidenci nebo rejstříku a dosud datovou schránku nemají. Kupříkladu se jedná o společenství vlastníků bytových jednotek, spolky či nadace. 

Na poslední chvíli ovšem došlo ke zrušení automatického zakládání datových schránek pro nepodnikající fyzické osoby, k němuž mělo dojít například při přihlášení bankovní identitou nebo elektronickým občanským průkazem ke kterékoliv digitální službě státu. S ohledem na možnou nižší digitální gramotnost některých obyvatel a možnému neuvědomění si některých případných závažných následků plynoucích z užívání datové schránky, zůstane její zřízení pro nepodnikající fyzické osoby dobrovolné. 

Postupné zřizování datových schránek bude probíhat od 1. ledna do 31. března 2023, kdy budou noví uživatelé od Ministerstva vnitra dostávat své přihlašovací údaje do vlastních rukou nebo do datové schránky fyzické osoby, pakliže má podnikající fyzická osoba zřízenou vlastní datovou schránku fyzické osoby jako „nepodnikatel“. 

Pakliže patříte mezi osoby, jichž se povinné zřízení datových schránek týká, je určitě na místě nastudovat, jaké případné důsledky se s užíváním datové schránky pojí. Podstatné jsou zejména důsledky pojící se s doručováním písemností. Po zřízení datové schránky by totiž orgány veřejné moci měly písemnosti doručovat primárně právě prostřednictvím datové schránky. 

Je důležité vědět, že k doručení písemnosti v případě datových schránek dochází pouhým přihlášením příslušné osoby do datové schránky. Dále také platí, že pokud se ve lhůtě 10 dnů ode dne, kdy byl dokument do datové schránky dodán, nikdo oprávněný nepřihlásí, považuje se tento dokument ze zákona za doručený. Toto by neplatilo pouze v případě, že možnost náhradního doručení zákon výslovně zakazuje.