Přichází konec zlaté éry Airbnb ?

Stavební úřad pro Prahu 1 učinil v červenci 2021 přelomové rozhodnutí, když udělil pokutu ve výši 20 000 Kč pronajímateli, který nabízel své byty turistům ke krátkodobému pronájmu. Dle stavebního úřadu je krátkodobý pronájem komerční činností; nelze jej tedy provozovat v prostorách, které jsou zkolaudovány jako bytové prostory, ale je nutné, aby tyto prostory byly zkolaudovány jako ubytovací zařízení. 

Rozhodnutí Stavebního úřadu pro Prahu 1 potvrdil v srpnu 2021 i Magistrát hl. m. Prahy a nyní je tato problematika předložena k posouzení soudu. Je pravděpodobné, že tuto otázku bude následně řešit i Nejvyšší správní soud, který by mohl do této věci vnést více světla.   

Není vyloučené, že soudy potvrdí rozhodnutí stavebního úřadu a pronajímatelé budou nuceni buď svoji činnost ukončit nebo své prostory rekolaudovat. V případě rekolaudace na ubytovací zařízení by se již bez pochyby jednalo o podnikatelskou činnost, a pronajímatelé by tedy museli takovou činnost provozovat na základě živnostenského oprávnění.