Průběžné změny cestovních náhrad v letošním roce

Po dlouhou dobu jsme mohli být zvyklí, že se sazby cestovních náhrad vyhlašují pravidelně s účinností k 1. lednu, bez ohledu na to, zda došlo ke změně sazeb či nikoliv. Tyto sazby potom zpravidla zůstávaly v celém kalendářním roce neměnné. V posledních dvou letech se ale situace změnila a k dnešnímu dni došlo již ke dvěma změnám sazeb cestovních náhrad pro rok 2022. 

Ministerstvo práce a sociálních věcí nejprve v březnu reagovalo na zdražení energií zvýšením ceny jedné kilowatthodiny elektřiny pro elektromobily z 4,10 Kč na 6,00 Kč. V květnu potom následovalo zvýšení ceny za litr 95oktanového benzínu z 37,10 Kč na 44,50 Kč a nafty z 36,10 Kč na 47,10 Kč. Zde je dobré připomenout možnost proplacení pohonných hmot také v cenách, jež zaměstnanec skutečně zaplatil, pakliže má k dispozici doklady o nákupu a může tedy cenu pohonných hmot hodnověrně doložit. 

Podle zákoníku práce se sazby cestovních náhrad mění v mimořádném termínu pokaždé, jakmile se podle údajů Českého statistického úřadu zvýší nebo sníží cena některé položky alespoň o 20 % ode dne účinnosti poslední právní úpravy. Přestože se zvyšování cen v důsledku inflace a dalších faktorů projevuje v právní úpravě s jistým zpožděným, je docela pravděpodobné, že se v průběhu roku zvýší přinejmenším ještě sazby stravného. Na závěr tedy nezbývá nic jiného než doporučit zaměstnavatelům a zaměstnancům výši sazeb průběžně sledovat.