Plánované rozsáhlé změny spotřebitelského práva

Vše zatím nasvědčuje tomu, že bychom se do konce letošního roku měli dočkat rozsáhlých změn ve spotřebitelském právu, které se dotknou každého z nás. Při běžném nákupu spotřebního zboží či osobních věcí jsme totiž až na výjimky spotřebiteli všichni.

 

Hospodářský výbor Poslanecké sněmovny bude v nejbližší době projednávat vládní návrh zákona, jímž by Česká republika měla se zpožděním transponovat celou řadu směrnic Evropského parlamentu a Rady EU, jež výrazně posilují ochranu spotřebitele. Spolu s tím se vláda také rozhodla v některých případech i pro zvýšení této ochrany nad rámec stanovený směrnicemi. 

 

Nejvýznamnější změny zákona o ochraně spotřebitele a občanského zákoníku se týkají slevových akcí, spotřebitelských recenzí, on-line tržišť, uzavírání smluv mimo obchodní prostory a uzavírání distančních smluv. Návrh zákona kupříkladu počítá s povinností prodávajících uvádět u slevy výrobku i jeho nejnižší cenu za období 30 dnů před poskytnutím slevy. U spotřebitelských recenzí má přibýt povinnost prodávajících přijmout přiměřená opatření k ověření toho, zda recenze skutečně pochází od spotřebitele. 

 

V případě on-line tržišť klade návrh zákona vyšší požadavky na transparentnost procesu tvorby nabídek zobrazovaných spotřebiteli či jejich případného pořadí. Spotřebitel by se tedy měl vždy dozvědět, na základě jakých kritérií mu byla vytvořena určitá nabídka. Co se týče uzavírání distančních smluv, nově by nemělo být například možné uzavírat smlouvu po telefonu. U smluv uzavřených pomocí prostředku, který umožňuje komunikaci na dálku, bude nutné v přiměřené době poskytnout spotřebiteli potvrzení o uzavřené smlouvě v textové podobě. Na závěr by bylo rovněž dobré upozornit na nový smluvní typ v občanském zákoníku, který se týká poskytování digitálního obsahu.