Blog

Novela autorského zákona

Jednou z nejdůležitějších novel, jež nabyly svou účinnost na počátku letošního roku, je nepochybně novela autorského zákona, která výrazně zlepšuje postavení autorů a zajišťuje lepší ochranu jejich děl v digitálním prostoru. V rámci implementace několika směrnic Evropského parlamentu a Rady tak došlo ke zpřísnění odpovědnosti pro poskytovatele služeb pro sdílení obsahu on-line a pro poskytovatele služeb informačních společností. Novela také obsahuje nové typy zákonných licencí týkajících se především digitálního obsahu.
Přečíst článek

Povinné zřizování datových schránek v roce 2023

V důsledku přijatých legislativních změn v souvislosti s elektronizací postupů orgánů veřejné moci dojde od 1. ledna 2023 k povinnému zřízení datových schránek podnikajícím fyzickým osobám (tzn. živnostníci či OSVČ) a všem právnickým osobám, které jsou zapsané v zákonem stanovené evidenci nebo rejstříku a dosud datovou schránku nemají.
Přečíst článek

Smlouvu o budoucím převodu vlastnického práva k nemovité věci lze dle Nejvyššího soudu uzavřít i ústně

Nový občanský zákoník účinný od roku 2014 výrazně rozšířil počet bezformálních právních jednání. Až na některé zákonné výjimky je na smluvních stranách, zda se rozhodnout uzavřít kupříkladu ústní smlouvu namísto smlouvy písemné. Vzhledem k tomu, že se volba libovolné formy právního jednání vztahuje i na smlouvu o smlouvě budoucí, panuje určitá nejistota ohledně toho, jestli se zásada bezformálnosti právních jednání vztahuje i na situace, kdy zákon pro následnou realizační smlouvu vyžaduje zvláštní formu, v tomto případě písemnou formu pro převod vlastnického práva k nemovitosti.
Přečíst článek

Průběžné změny cestovních náhrad v letošním roce

Po dlouhou dobu jsme mohli být zvyklí, že se sazby cestovních náhrad vyhlašují pravidelně s účinností k 1. lednu, bez ohledu na to, zda došlo ke změně sazeb či nikoliv. Tyto sazby potom zpravidla zůstávaly v celém kalendářním roce neměnné. V posledních dvou letech se ale situace změnila a k dnešnímu dni došlo již ke dvěma změnám sazeb cestovních náhrad pro rok 2022.
Přečíst článek